Close

Hospitals

BRD Medical College

Principal, Medical Road Gorakhpur


Phone : +915512501736

District Women Hospital

Near Town Hall Gorakhpur


Phone : +919454455381

Fatima Hospital

Padri Bazar, Gorakhpur


Phone : +915512282602

Lalit Narayan Mishra Railway Hospital

Near Railway Workshop, Asuran Gorakhpur

Netaji Subhash Chandra Bose District Hospital

Shastri Chowk, Gorakhpur

Email : cmogor[at]nic[dot]in
Phone : +915512336622

Sitapur Eye Hospital

Park Road, Gorakhpur