Close

Expenditure Details – Assembly General Election 2022

Assembly-wise Expenditure Details

Name of Constituency Candidate wise Expenditure details as on 24/02/2022) Candidate wise Expenditure details as on 26/02/2022) Candidate wise Expenditure details as on 28/02/2022) Candidate wise final expenditure details
320 – CAMPIERGANJ 1- ATAL BIHARI SINGH
2-CHANDRA PRAKASH NISHAD
3- DHANUSH DHARI KUMAR
4- FATEH BAHADUR
5- KAJAL NISHAD
6- KAUSHAL KUMAR SINGH
7- MUNIB NISHAD
8- NAVI MUHAMAD
9- RAMPAL
10- SURENDRA KUMAR NISHAD
1- ATAL BIHARI SINGH
2- CHANDRA PRAKASH NISHAD
3- DHANUSH DHARI KUMAR
4- FATEH BAHADUR
5- JATASHANKAR
6- KAJAL NISHAD
7- MUNIB NISHAD
8- NAVIMUHAMAD
9- RAMPAL
10- KAUSHAL KUMAR SINGH
11- SURENDRA KUMAR NISHAD
12- VIDHYAVASINI SINGH NISHAD
13- VINOD SINGH FAUZI
1- CHANDRA PRAKASH NISHAD
2- FATEH BAHADUR
3- JATASHANKAR
4- KAJAL NISHAD
5- MUNIB NISHAD
6- NAVIMUHAMAD
7- RAMPAL
8- KAUSHAL KUMAR SINGH
9- SURENDRA KUMAR NISHAD
10- VIDHYAVASINI SINGH NISHAD
10- VINOD SINGH FAUZI
1.Atal Bihari Singh
2.Chandra Prakash Nishad
3.Dhanush Dhari Kumar
4.Fateh Bahadur
5.Kajal Nishad
6.Kaushal Kumar Singh
7.Navimuhamad
8.Rampal
9.Surendra Kumar Nishad
10.Jatashankar
11.Vinod Singh Fauzi
321 – PIPRAICH 1- AMOD KUMAR BHATT
2- AMRENDRA NISHAD
3- AVINASH PRATAP PRAJAPATI
4- AZAD ALI
5- DEEPAK KUMAR AGARWAL
6- DHIRENDRA PRATAP JAISWAL
7- MAHENDRA PAL SINGH
8- NARENDRA NATH MAURYA
9- NAZIM
10- SUBHASH CHANDRA GUPTA
1- AMRENDRA NISHAD
2- AVINASH PRATAP PRAJAPATI
3- AZAD ALI
4- DEEPAK KUMAR AGARWAL
5- DHIRENDRA PRATAP JAISWAL
6- MAHENDRA PAL SINGH
7- NARENDRA NATH MAURYA
8- NAZIM
9- SUBHASH CHANDRA GUPTA
10- >SUMAN CHAUHAN
1- AMRENDRA NISHAD
2- AVINASH PRATAP PRAJAPATI
3- AZAD ALI
4- DEEPAK KUMAR AGARWAL
5- DHIRENDRA PRATAP JAISWAL
6- MAHENDRA PAL SINGH
7- NARENDRA NATH MAURYA
8- NAZIM
9- SUBHASH CHANDRA GUPTA
10- SUMAN CHAUHAN
1. Azad Ali
2. Amrendra Nishad
3. Arun Kumar
4. Ashish Kumar Singh
5. Avinash Pratap Prajapati
6. Deepak Kumar Agrawal
7. Dhirendra Jaiswal
8. Mahendar Pal Singh
9. Narendra Nath Maurya
10. Nazim
11. Subhash Chandra Gupta
12. Suman Chauhan
13. Vijay Kumar Bharti
322 – GORAKHPUR URBAN 1- ADITYANATH
2- AJAI SHANKER SRIVASTAVA
3- CHANDRA SHEKHAR
4- Dr. CHETNA PANDEY
5- JASKARAN RAJ
6- KHAWAJA SHAMSUDDIN
7- RAM DAVAN MAURYA
8- RASHID
9- SUBHAWATI
10- SURAJ KUMAR YADAV
11- VIJAY KUMAR SRIVASTAVA
1- ADITYANATH
2- AJAI SHANKER SRIVASTAVA
3- CHANDRA SHEKHAR
4- Dr. CHETNA PANDEY
5- JASKARAN RAJ
6- KHAWAJA SHAMSUDDIN
7- RAM DAVAN MAURYA
8- RASHID
9- SUBHAWATI
10- SANT DHARAMVEER CHOTIWALA
11- VIJAY KUMAR SRIVASTAVA
1- ADITYANATH
2- AJAI SHANKER SRIVASTAVA
3- CHANDRA SHEKHAR
4- JASKARAN RAJ
5- KHAWAJA SHAMSUDDIN
6- RAM DAVAN MAURYA
7- RASHID
8- SUBHAWATI
9- SANT DHARAMVEER CHOTIWALA
10- SURAJ KUMAR YADAV
11- VIJAY KUMAR SRIVASTAVA
1.Adityanath
2. a)Vijay Kumar Shrivastava b) Vijay Kumar Shrivastava
3. a)Ajai Shankar Shrivastava b)Ajai Shankar Shrivastava
4. a)Khawaja Shamsuddin b)Khawaja Shamsuddin
5. a) Chandra Shekhar b) Chandra Shekhar
6. a) Sant Dharamveer Chotiwala b)Sant Dharamveer Chotiwala
7. a)Chetana Pandey b)Chetana Pandey
8. a) Jaskaran Raj b) Jaskaran Raj
9. a)Rashid b)Rashid
10. a)Subhawati b) Subhawati
11. a) Suraj Kumar Yadav b) Suraj Kumar Yadav
323 – GORAKHPUR RURAL 1- VINAY KUMAR PANDEY ALIAS SWAMI DR. VINAY
2- BINDU
3- DEVENDRA NISHAD
4- Dr. SHRINARAYAN VISHWAKARMA
5- GAUTAM
6- GHANSHYAM NISHAD
7- HARISEWAK NISHAD
8- HIFUZURRAHMAN AJMAL ANSARI
9- MOHD. ISLAM
10- POONAM SINGH
11- PRAMOD
12- VAIBHAV SHAHI
13- VIJAY BAHADUR YADAV
14- BIPIN SINGH
1- BINDU
2- DARA SINGH
3- DEVENDRA NISHAD
4- Dr. SHRINARAYAN VISHWAKARMA
5- GAUTAM
6- GHANSHYAM NISHAD
7- HARISEWAK NISHAD
8- HIFUZURRAHMAN AJMAL ANSARI
9- MOHD. ISLAM
10- POONAM SINGH
11- PRAMOD
12- VAIBHAV SHAHI
12- VINAY KUMAR PANDEY ALIAS SWAMI DR. VINAY
13- VIJAY BAHADUR YADAV
14- BIPIN SINGH
1- BINDU
2- DARA SINGH
3- Dr. SHRINARAYAN VISHWAKARMA
4- HARISEWAK NISHAD
5- HIFUZURRAHMAN AJMAL ANSARI
6- POONAM SINGH
7- PRAMOD
8- VAIBHAV SHAHI
9- BIPIN SINGH
1. Bindu
2. Dara Singh
3. Bipin Singh
4. Hifzurrahman Ajmal Ansari
5. Pramod
6. Devendra
7. Harisewak Nishad
8. Md.Islam
9. Dr. Srinarayan Vishwakarma
10. Poonam Singh
11. Swami Dr. Vinay
12. Vijay Bahadur Yadav
324 – SAHJANWA 1- PRASHANT RAM TRIPATHI
2- SUDHIR SINGH
3- VIJAY ANAND UPADHAYAY
4- YASHPAL SINGH RAWAT
5- MANOJ KUMAR
6- MANOJ YADAV
7- PRADEEP SHUKLA
8- RAKESH SHUKLA
9- SURJEET SINGH
1- PRASHANT RAM TRIPATHI
2- SUDHIR SINGH
3- VIJAY ANAND UPADHAYAY
4- MANOJ KUMAR
5- MANOJ YADAV
6- PRADEEP SHUKLA
7- PRAHALAD SINGH
8- SURJEET SINGH
9- RAMAKANT
10- SRI KRISHN YADAV
1- PRASHANT RAM TRIPATHI
2- SUDHIR SINGH
3- VIJAY ANAND UPADHAYAY
4- MANOJ KUMAR
5- PRADEEP SHUKLA
6- PRAHALAD SINGH
7- SURJEET SINGH
8- RAKESH DUBEY
9- RAKESH SHUKLA
10- SRI KRISHN YADAV
1. Manoj Kumar
2. Manoj Yadav
3. Pradeep Shukla
4. Prashant Ram Tripathi
5. Rakesh Dubey
6. Rakesh Shukla
7. Shrikrishna Yadav
8. Sudheer Singh
9. Surjeet Singh
10. Vijay Anand Upadhayay
11. Yashpal Singh Rawat
325 – KHAJNI 1- AMITA BHARATI
2- DEENBANDHU
3- GAURI SHANKAR
4- RAJANI
5- RAMESH CHANDRA
6- RISHI KAPOOR
7- RUPAWATI BELDAR
8- SHRIRAM CHAUHAN
9- VIDYASAGAR
1- AMITA BHARATI
2- DEENBANDHU
3- GAURI SHANKAR
4- RAJANI
5- RAMESH CHANDRA
6- RISHI KAPOOR
7- RUPAWATI BELDAR
8- SHRIRAM CHAUHAN
9- VIDYASAGAR
1.Amita Bharati
2. Gauri Shankar
3. Rajkumar
4. Rishi Kapoor
5. Shriram Chauhan
6. Vidyasagar
326 – CHAURICHAURA 1- AKHILESH
2- BRIJESH CHANDRA LAL
3- JITENDRA
4- RADHIKA
5- RAHUL
6- RAMESH PRASAD
7- RAMNATH
8- SANJAY KUMAR SHARMA
9- SARVAN KUMAR NISHAD
1-AJAY KUMAR SINGH
2- AKHILESH
3- BRIJESH CHANDRA LAL
4- JITENDRA
5- RADHIKA
6- RAHUL
7- RAKESH
8- RAMESH PRASAD
9- RAMNATH
10- SANJAY KUMAR SHARMA
11- SARVAN KUMAR NISHAD
12- SONU RAI
13- VIRENDRA
1. Ajay Kumar Singh
2. Brijesh Chandra Lal
3. Jitendra
4. Rahul
5. Rakesh
6. Ramesh Prasad
7. Sanjay Kumar Sharma
8. Sarvan Kumar Nishad
9. Virendra Pandey
327 – BANSGAON 1- LALVACHAN
2- MURLI
3- POONAM
4- RAMNAYAN AZAD
5- ROODAL
6- Dr. SANJAY KUMAR
7- SHARVAN
8- VIJAY PASWAN
9- Dr. VIMLESH PASWAN
1- LALVACHAN
2- MURLI
3- POONAM
4- RAMNAYAN AZAD
5- ROODAL
6- Dr. SANJAY KUMAR
7- SHARVAN
8- VIJAY PASWAN
9- Dr. VIMLESH PASWAN
1. Dr Sanjay Kumar
2. Lalvachan
3. Murli
4. Poonam
5. Ramnayan Azad
6. Roodal
7. Shravan Kumar Nirala
8. Vijay Paswan
9. Vimlesh Paswan
328 – CHILLUPAR 1- CHINTAMANI PANDEY
2- POONAM GUPTA
3- VINAY SHANKAR
1- CHINTAMANI PANDEY
2- POONAM GUPTA
3- RAJENDRA SINGH
4- RAJESH TRIPATHI
5- SONIYA SHUKLA
6- SUBHASH CHANDRA DUBEY
7- VINAY SHANKAR
1. Rajesh Tripathi
2. Chintamani Pandey
3. Poonam Gupta
4. Rahul
5. Rajendra Singh
6. Rakesh
7. Ravindra
8. Soniya Shukla
9. Subhash Chandra Dubey
10. Suraj Kumar
11. Vinay Shankar