दैनिक पूर्वानुमान

स्वाचालित मौसम प्रणाली/क्लाइमेट सेल, गोरखपुर द्वारा जारी दैनिक पूर्वानुमान

माह : जून

रवि सोम मंगल बुध गुरू शुक्र शनि
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

माह : मई

रवि सोम मंगल बुध गुरू शुक्र शनि
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

माह : अप्रेल

रवि सोम मंगल बुध गुरू शुक्र शनि
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

माह : मार्च

रवि सोम मंगल बुध गुरू शुक्र शनि
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

माह : फरवरी 2019

रवि सोम मंगल बुध गुरू शुक्र शनि
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28