विधान परिषद स्नातक निर्वाचक नामावली 2016

                    District - Ambedkar Nagar

 

Akbarpur Bhiti
Bhiyaon Baskhari
Jalalpur Jahagirganj
Katehri Ramnagar
Tanda