BLOCK VILLAGE CODE VILLAGE NAME YEAR
       
GOLA 540060017000060224   CHHAPRA  
  540060017000150427   DALUA  
  540060017000060232   DARHIYA  
  540060017000090288  DHAKAWAR CHAK  
  540060017000080270   HATWA  
  540060017000080264   JHARKATA  
  540060017000140397  KHAIRPAR  
  540060017000060221   KHOPAPAR  
  540060017000140386 MARCHIPAR BUJURG  
  540060017000140387 MARCHIPAR KHURD  
  540060017000150428 NEWADA  
  540060017000150429 RAJAULI KHURD