BLOCK VILLAGE CODE VILLAGE NAME YEAR
       
GAGAHA  540060014000180490 BARAWAL DIGAR  
   540040014000230425  BISKARPUR  
   540040014000240458 GOBRAHIYA  
   540040014000230433 HARIHAR SEEYER  
   540060014000180811 JIVCCHIN  
  540040014000250479 FATTEPUR  
  540040014000220384 LAHIDARI KHURD  
  540060014000170908 LOHRAPAR  
  540040014000230424 TEMHA