BLOCK VILLAGE CODE VILLAGE NAME YEAR
       
URUWA 540050013000200458 BALUA  
  540040013000210476 BALUA URF BELSAR  
  540040013000210364 BARPARVA  
  540040013000190429 BHITAHA PANDEY  
  540040013000200463 HATA KHURD  
  540040013000210373 HARIJANPUR  
  540040013000220521 INDRAPAR BUJURG  
  540040013000210375 KOPVA  
  540050013000190440 KONI BUJURG  
  540040013000180401 MADHOPUR  
  540040013000220533 PATISA  
  540050013000180422 RASET  
  540050013000190450 RAUTPAR