BLOCK VILLAGE CODE VILLAGE NAME YEAR
       
KHAJNI 540050015000040070 ATROURA  
  540050015000130290 AUJI  
  540050015000100196 BERUKA GARH  
  540050015000060100 DHOBAULI  
  540050015000110239 EKMA  
  540050015000050082 GHODSARI  
  540050015000050082 GHANASAREE  
  540050015000120252 GHAISARA  
  540050015000060108 HURHARA  
  540050015000070144 KAIRADEEH  
  540050015000050074 KARAMDEVA KHUI  
  540050015000100198 SARYA TIWARI  
  540050015000100197 VISWNATHPUR